פרויקטים

כאן נציג לכם את מגוון הפרויקטים של חברת שגיא עבודות חשמל.

שם לקוח

סוג עבודה:
שעון שבת ללוח חשמל

מיקום:
נתניה
שם לקוח

סוג עבודה:
תקלות חשמל

מיקום:
תל אביב
שם לקוח

סוג עבודה:
תקלות חשמל

מיקום:
אשדוד
שם לקוח

סוג עבודה:
התקנת גופי תאורה

מיקום:
חיפה
שם לקוח

סוג עבודה:
לוח חשמל

מיקום:
ירושלים
שם לקוח

סוג עבודה:
חיווט לוחות חשמל

מיקום:
עפולה